Годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

Mедийно отразяване на
Годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"
- изтеглете от тук.

Годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ се проведе на 17 юни 2014г. в Sofia Event Centre

Индустриалната инфраструктура на България със сигурност е един от основните фактори за развитието на икономиката на стра­ната. Инвестициите в заводи, логистични центрове, производствени мощности съживяват градове и региони и правят България по-атрактивна инвестиционна дестинация.  Облекчаването на процеса по реализиране на проектите чрез усъвършенстване на административните процедури е ключово за подобряване на инвестиционната среда. Същевременно качественото планиране, проектиране, изграждане и управление на индустриалните обекти са от изключителна важност, за да бъдат ефективни в производството, безопасни за хората и околната среда и успешни като бизнесмодел.

 
Годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ събира представители на институциите, инвеститори, оператори, проектанти, ин­женери, проект мениджъри, консултанти и доставчици на продукти и услуги, за да дискутират:


• Инвестиционната активност и актуалните индустриални обекти в България
• Облекчаване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на административните процедури
Съответстват ли критериите на инвеститорите, операторите и ползвателите за качество и ефективност на индустриалните обекти с решенията заложени от проектанти, изпълнители и доставчици на материали и технологични решения?
• Добрите практики при строителството на индустриални сгради
• Тенденции и иновациите при проектирането и сградните инсталации на индустриалните проекти
 
По мярката на Doing Business: още мерки за по-добра бизнес среда  

След като през август и октомври 2013 г. бяха приети два пакета с мерки за намаляване на административната и регулационна тежест за бизнеса - с 24 и 88 предложения, и през март т.г. - още 26 мерки, подготвени от Министерството на инвестиционното проектиране, преди седмица Министерският съвет прие конкретни изменения на нормативни актове в за изпълнението им. Общуването с администрацията по електронен път става задължителна опция, а изискването на документи от публични регистри - излишно, защото административният орган сам ще прави справките от Търговския регистър и от други публични регистри.
Миналата седмица Министерският съвет одобри и още мерки с оглед изоставането на България в Doing Business. Според доклада през последните години у нас не са извършени съществени реформи и като резултат през 2014 г. България вече е отстъпила на 58-о място. Сред най-лошите показатели са свързване на нова сграда с електричество - 135-о място от 189 държави, или издаване на разрешително за строеж - 118-о място - 18 процедури и 104 дни.
Целта на реформите звучи просто - да се улеснят потребителите и да се спестят пари на бизнеса.
 
Виж "Индустриално строителство и намалените регулаторни тежести" - специален брой на в-к "Строителство ГРАДЪТ"
 
Виж "Бизнесът, инвестиционната активност и намалените регулаторни тежести" - специален брой на в-к "Строителство ГРАДЪТ"
 
Още информация в www.gradat.bg